Energigården

Eiendommen kan bygges ut med 13.200 m2 kombinert med kontor og bolig.