Askøyparken

Utvidelse av Askøy Senter AS (Amfi Askøy) med ca. 40.000 m².