Om oss

Zurhaar & Rubb AS

ZR Eiendom er et selskap i Zurhaar & Rubb konsernet. Vår oppgave er utleie, drift og forvaltning av konsernets eiendommer.

Storparten av eiendomsporteføljen er på Nesttun, men vi har også eiendommer på Apeltunet, Birkelandskrysset, Askøy og Bømlo som vi har ansvaret for.

I tillegg har konsernet eiendommer på Krøderen, Tranås (Sverige), Maine (Boston USA), England og i Polen. Samlet areal er 160.000 m²

I 2013 inngikk Zurhaar & Rubb AS et samarbeid med Olav Thon Gruppen, som nå forvalter og drifter Amfi Askøy og Amfi Nesttun på våre vegne.

Kontorlandskap

Visjon

Zurhaar & Rubb AS har som hovedmål å erverve, utvikle og drive næringseiendommer av høy standard.

  • Fokus på innovasjon og utvikling
  • Profesjonell organisasjon i alle ledd
  • Godt arbeidsmiljø
  • Høy servicestandard
  • Være konkurransedyktige
  • Konservativ finansiering
Bilde av Fana Kulturhus

Historie

1500-tallet

Nesttun - Hovedstaden i Fana

Gården Nesttun fikk sitt navn på 1500-tallet. Nesttun betyr «det nederste tunet» i motsetning til nabogårdene Midtun og Øvsttun. De var alle utskilt fra gården Hjelmeland før tidlig middelalder.

Perioden 1800-1900

1800-1900

Vossebanen ble bygget i 1883, og kort tid etter ble Nesttun etablert som industristed. Elven gav elektisk kraft og Ullvarefabrukken ble bygget der hvor inngangen til Nesttun Kulturhus står i dag. Herredshus, kirke, skole, handel og industri gjorde Nesttun til Fanas kommunesenter.

Der hvor det før bare fantes kløvveier ble nå Nesttunveien anlagt i 1860 og Hardangerveien bygget i 1875-77. Disse nye landeveiene og jernbanen dannet grunnlaget for tettstedet Nesttun.

1950- tallet

1950-

I 1950-årene startet Nesttuns mest ekspansive historie. Østre Nesttunvei etableres som en speilvending av Nesttunveien, og gir sentrumet sin karakeristiske øyeform med torget som et naturlig midtpunkt.

På 60-tallet oppføres flere bygårder i rekke langs veiene. Etterhvert kom også parkeringshus, Nesttunsenteret og Fana Kulturhus.

Disse bygningene sees på som de viktigste fundamentene i dagens levende Nesttun.

Familien Zurhaar Birkeland

Familien Zurhaar Birkeland

Helt fra Nesttun gård var i full drift og frem til i dag har etterkommere av Nesttun familien eiet og drevet størstedelen av Nesttun sentrum.

Ekteparet Rita Nesttun/Willem Zurhaar stod for mye av eiendomsutviklingen som i dag danner grunnlaget for det moderne Nesttun.

Etter Willem senior sin død i 1989 ble eiendomsmassen delt i to, hvorav den yngste datter Mette van Vlissingen Zurhaar og hennes mann Rune Birkeland overtok og etablerte den ene delen, og etablerte med dette Zurhaar Eiendom AS.

Familien Finn Haldorsen

Familien Finn Haldorsen

Finn Haldorsen sin bakgrunn var som industrigrunder fra Rubbestadneset. Han var sønn til Haldor Haldorsen som startet Wichmann Motorfabrikk AS i 1903 og Finn ble administrerende direktør i bedriften i 1974.

Han hadde allerede da utviklet det som i dag heter «Rubbhall» og bestemte seg for å videreutvikle dette konseptet internasjonalt. Han sa dermed opp i Wichmann Motorfabrikk i 1977 og flyttet til England hvor han etablerte Rubb Buildings Ltd.

I 1983 flyttet han til USA og etablerte Rubb Inc. Begge disse selskapene inngår i det som i dag heter Rubb Group AS. Finn Haldorsen ville spre risiko og så seg etter en dyktig partner i eiendomsmarkedet i Bergen på tidlig 1990 tallet.

Her fikk han anbefalt Rune Birkeland som skulle komme til å bli både en personlig venn og meget dyktig partner. Han etablerte derfor selskapet Hansa Invest AS som skulle ivareta familiens interesser innen eiendom.

Zurhaar & Rubb AS

Zurhaar & Rubb AS

I 1993 ble Zurhaar & Rubb AS dannet i fellesskap mellom Finn Haldorsen og Rune Birkeland.

Selskapet eier og forvalter i dag eiendommer sentralt på Nesttun, Midtun, Bergen sentrum, Flesland, Askøy og Bømlo. Med en samlet portefølje på ca 138.000 m².

Visa om opphavet

Visa om opphavet, Mel.: «Hestehandlarar»

Ein fanastril og ein forherda bømling, sat kvar for seg og ruga på ein plan: Begge hadde tenkt på det å kjøpa hus på Nesttun og i Hansa-stan` … No visste ingen av dei om den andre, eit fellesskap var difor ikkje gitt, men Furnes kjende både Finn og Rune og såg dei hadde sansen for profitt!

So laga han det slik at dei to treftest, eit møte som bar frukter, sant og visst. Begge hadde beina trygt på jorda, i tillegg var dei begge optimist! Slik begynte det som no ha vitta på seg, og Zurhaar Rubb er komen for å bli. Eit selskap som trør til når dei ser sjangsar, men tufta på ein sikker øk`nomi.

At Finn og Rune er så kulturelle, der har dei aller næraste litt tvil … Men når det gjeld kulturhuset på Nesttun, har Zurhaar Rubb hatt veldig høg profil. Der ska dei hysa all slags fine tilbod, frå skildreri til verdig litt`ratur. Ingen ville våga dei å skulda at bakom ligg han Mammon litt på lur …

No vil me ikkje vera altfor frekke, for karane er skikkelege dei. Når planen om kulturhus dreg i langdrag, er begge heilt frå hjarta sår og lei! Men kompisane sturar ikkje lenge, for andre horisontar gjer dei fjåg: Snart kjem det handlehorder midt på Nesttun, når bybanen får fart på sine tog! R.H. 2003.