Om Zurhaar AS Eiendomsdivisjonen

Et selskap i Zurhaar konsernet

Utleie, drift og forvaltning av konsernets eiendommer
Zurhaar AS – Eiendomsdivisjonen er et selskap i Zurhaar konsernet.
Vår oppgave er utleie, drift og forvaltning av konsernets eiendommer i Norge. Vi tar hånd om disse oppgavene selv, slik at våre leietakere kan ha tillit til at vi vil være en god samarbeidspartner gjennom hele leieforholdet.

Konsernet har eiendommer i Bergen, Askøy, Bømlo, Fornebu, Krøderen, Tranås (Sverige), Lotz (Polen), Sanford Maine (USA) og Saltwell Park (Newcastle UK).

Samlet areal er ca. 170.000 m2.

I 2013 inngikk Zurhaar AS – Eiendomsdivisjonen et samarbeid med Olav Thon Gruppen, som nå forvalter AMFI Askøy og AMFI Nesttun inkludert butikkene i gågaten på våre vegne.

Vi tar miljø og samfunnsansvar på alvor
Som en stor aktør er vi opptatt av å redusere miljøavtrykket til eiendomsbransjen, og arbeider daglig med å forbedre oss for å redusere energiforbruk og håndtere avfall på en bedre måte. Vi har egen driftsavdeling med lang erfaring innenfor eiendomsdrift, som har ansvaret for å ivareta både eiendommen og leietakerne på best mulig måte.

Driftsavdelingens oppgaver består av internkontroll og brannsikkerhet, inneklima, oppfølging av leverandører og den daglige driften av eiendommen. Vi håndterer også reforhandling av serviceavtaler, strøm- og energiavtaler, offentlige tilsyn og fakturabehandling. Vårt miljøengasjement sørger for besparelser som også kommer leietagerne til gode. Gjennom energioppfølgingssystemer kontrollerer vi energiforbruk, vannforbruk og avfallssortering.

 

Økonomisk kriminalitet
Vi har nulltoleranse mot økonomisk kriminalitet, og har etablert retningslinjer som skal sikre forsvarlig håndtering av den operasjonelle risikoen økonomisk kriminalitet utgjør i våre virksomheter.
På bakgrunn av dette jobber vi systematisk og helhetlig med forebyggende og risikoreduserende tiltak.