(function( $ ) { /** * initMap * * Renders a Google Map onto the selected jQuery element * * @date 22/10/19 * @since 5.8.6 * * @param jQuery $el The jQuery element. * @return object The map instance. */ function initMap( $el ) { // Find marker elements within map. var $markers = $el.find('.marker'); // Create gerenic map. var mapArgs = { zoom : $el.data('zoom') || 16, mapTypeId : google.maps.MapTypeId.ROADMAP }; var map = new google.maps.Map( $el[0], mapArgs ); // Add markers. map.markers = []; $markers.each(function(){ initMarker( $(this), map ); }); // Center map based on markers. centerMap( map ); // Return map instance. return map; } /** * initMarker * * Creates a marker for the given jQuery element and map. * * @date 22/10/19 * @since 5.8.6 * * @param jQuery $el The jQuery element. * @param object The map instance. * @return object The marker instance. */ function initMarker( $marker, map ) { // Get position from marker. var lat = $marker.data('lat'); var lng = $marker.data('lng'); var latLng = { lat: parseFloat( lat ), lng: parseFloat( lng ) }; // Create marker instance. var marker = new google.maps.Marker({ position : latLng, map: map }); // Append to reference for later use. map.markers.push( marker ); // If marker contains HTML, add it to an infoWindow. if( $marker.html() ){ // Create info window. var infowindow = new google.maps.InfoWindow({ content: $marker.html() }); // Show info window when marker is clicked. google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() { infowindow.open( map, marker ); }); } } /** * centerMap * * Centers the map showing all markers in view. * * @date 22/10/19 * @since 5.8.6 * * @param object The map instance. * @return void */ function centerMap( map ) { // Create map boundaries from all map markers. var bounds = new google.maps.LatLngBounds(); map.markers.forEach(function( marker ){ bounds.extend({ lat: marker.position.lat(), lng: marker.position.lng() }); }); // Case: Single marker. if( map.markers.length == 1 ){ map.setCenter( bounds.getCenter() ); // Case: Multiple markers. } else{ map.fitBounds( bounds ); } } // Render maps on page load. $(document).ready(function(){ $('.acf-map').each(function(){ var map = initMap( $(this) ); }); }); })(jQuery);

Nesttun Parkering

Nesttun

Adresse
Østre Nesttunvei 16, 5221 Nesttun
Byggeår
Første etg.: 1981 Andre etg.: 1986
Størrelse
11.000 m²
Selskapsnavn
Nesttun Parkering AS

Det er flere måter å betale på når dere parkerer i p-huset:

  1. Registrere dere som bruker på Sesam Sesam (enten i app på smarttelefon, eller på internett). Etter at dere har registrert dere, kan dere kjøre inn og ut etterpå uten å foreta dere noe mer.
  2. Betale med kort i automatene som står i p-huset ved å taste inn bilnummer FØR dere kjører ut.
  3. Betale på nett innen 48 timer etter besøket. Det gjør dere her.
  4. Vente til faktura kommer i posten (obs! fakturagebyr tilkommer)

Tone Haugland

Eiendomsdirektør

tone@zreiendom.no