Åpenhetsloven

Vi arbeider daglig for å drifte konsernet på en ansvarlig måte, og er opptatt av at alle skal ha like
rettigheter. Vi ønsker å sikre at også leverandørene våre har det samme fokuset.
Derfor stiller vi krav til at våre leverandører og samarbeidspartnere etterlever UN Global Compact
sine ti prinsipper for ansvarlig næringsliv.

Link til UN Global Compact: https://globalcompact.no/un-global-compact-10-prinsipper-for-
ansvarlig-naeringsliv/

Om Åpenhetsloven
Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og
anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven har et todelt
formål, og pålegger virksomheten en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre
aktsomhetsvurderinger.

Du kan lese mer om Åpenhetsloven her:
https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven

Oppfølging av leverandører og samarbeidspartnere
Zurhaar AS konsern med datterselskap har satt i gang et omfattende arbeid for å kartlegge vår
verdikjede. Denne kartleggingen skal være et grunnlag og premiss for å sikre at vi oppfyller
rapporteringskravene i den nye åpenhetsloven.

Kartleggingen setter føringer for hvem av våre leverandører og forretningspartnere som krever
ytterligere oppfølging.

Funnene fra våre aktsomhetsvurderinger vil publiseres i en egen rapport.

Styrevedtak
Styret i konsernet vedtok i november 2022 bla. at vi skal utvikle konsernet, menneskene og
arbeidsmiljøene med respekt og likeverd, til det beste for den enkelte og samfunnet.
Hele styrevedtaket kan du lese her: https://zurhaar.no/baerekraft/

Aktsomhetsvurdering
Zurhaar AS har ikke mottatt henvendelser fra allmennheten tilknyttet våre aktiviteter.
For spørsmål eller andre henvendelser, kontakt oss på firmapost@zreiendom.no