Please enable JS

Askøyparken

Ferdig regulert første byggetrinn.

Eksisterende senter første byggetrinn gir et areal på 45.000 m2.

Ferdig utbygget etter plan, gir et areal på 55.000 m2.

Se div. tegninger og planer under: 

bygningsmassen  

reguleringsbestemmelser